• Hotline: (+84) 90 179 3977 (Nhận cuộc gọi từ 8:00 AM đến 5:00 PM)

Định Cư Diện EXPRESS ENTRY

Từ tháng 01/2015, hệ thống định cư Express Entry bắt đầu có hiệu lực và áp dụng cho các hồ sơ nộp đơn xin định cư Canada theo các chương trình định cư phổ biến nhất như Federal Skilled Worker (FSW), Canadian Experience Class (CEC), Federal Skilled Trade Program (FSTP), và một phần của Provincial Nominee Program (PNP).

định-cư-canada

CIC đã triển khai hệ thống điện tử Express Entry nhằm quản lí các đơn nộp với mong muốn việc định cư tại Canada dựa trên nền tảng kinh tế vững mạnh.

EE là bước đầu tiên trong việc định cư tại Canada trong chương trình Express Entry. Những ứng viên tìm năng có thể hoàn thành Profile theo diện EE bất cứ lúc nào, không có quy định về mặc thời gian ở giai đoạn hoàn thiện profile và không bị hạn chế về số lượng ứng viên được chấp nhận của chương trình này.

Thông tin trên hồ sơ của bạn sẽ được sử dụng để xác định bạn có hợp lệ để được định cư tại Canada. Nếu hợp lệ, bạn sẽ được xếp hạng cùng những ứng cử viên khác dựa trên những yếu tố khác nhau. Những ứng cử viên đứng đầu sẽ được mời đăng ký thường trú nhân. Liên hệ http://vncanada.vn/lien-he để biết thêm chi tiết.

Trước khi bắt đầu:

1. Bạn sẽ làm bài kiểm tra ngôn ngữ. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng để xác định bạn có được định cư tại Canada với diện Express Entry.

2. Nếu bạn theo chương trình giáo dục đào tạo ngoài Canada, trình độ học vấn của bạn cần được đánh giá theo tiêu chuẩn của Canada. Sẽ không bắt buộc nếu:

  • Bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm gần đây nhất tại Canada.
  • Kinh nghiệm làm việc của bạn là một trong những công việc đòi hỏi tay nghề thủ công.

LƯU Ý: Bạn vẫn có thể đem chứng chỉ giáo dục của mình đánh giá theo tiêu chuẩn giáo dục Canada để tăng điểm cộng.

3. Sử dụng hệ thống phân loại ngành nghề của Canada (NOC) để biết được kinh nghiệm làm việc của mình có hợp lệ với các chương trình tỉnh bang hay không.

Ngoài ra, để hoàn tất hồ sơ Express Entry, bạn cần phải đăng ký với ngân hàng việc làm của chính phủ Canada nếu:

  • Bạn chưa có thư mời tuyển dụng.
  • Bạn chưa được đề cử từ tỉnh bang hoặc các vùng lãnh thổ.

Để tìm hiểu xem hồ sơ của bạn có hợp lệ để đăng ký định cư Canada hay không?

 

 


Tin khác

Cảm nhận khách hàng

Liên hệ

Việt Nam:
Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Thập, KĐTM Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp.HCM.
Hotline: 090.179.3977
Email: khachhang.vncanada@gmail.com

Canada:
Office 1: 6460 Fraser Street, Vancouver, BC V5W 3A4 Canada
Hotline: 778 227 9988 - 604 620 7367

Office 2: 154, 4909 - 17th Avenue S.E, Calgary, Alberta T2A 0V5 Canada
Hotline: 403 891 6268 - 403 457 3338
E-mail: Dinhmccain@gmail.com
a