CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VNCANADA
Hotline: 0901793977
EN

Con đường định cư lâu dài cho nhân viên y tế

Ngày đăng: 13/03/2023 Admin

Con đường định cư lâu dài cho nhân viên y tế:

Về chính sách công

Quy trình đăng ký này cung cấp cho người yêu cầu tị nạn tùy chọn đăng ký thường trú nếu họ:

 • Đã làm việc số giờ tối thiểu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Canada trong đại dịch COVID-19
 • Đã làm công việc có cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp
 • Đáp ứng tất cả các tiêu chí và điều kiện khác

Bạn có thể đăng ký nếu bạn đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau:

 • Người yêu cầu tị nạn đang chờ xử lý hoặc không thành công, đã đưa ra yêu cầu tị nạn ở Canada trước ngày 13 tháng 3 năm 2020 và bạn vẫn sống ở Canada
 • Vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng của người yêu cầu tị nạn đủ điều kiện nếu
  • Người yêu cầu tị nạn ký hợp đồng liên quan đến COVID-19 và qua đời vì Covid-19
  • Bạn đã ở Canada từ trước ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Về quy trình

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và điều kiện, bạn có thể nộp đơn xin thường trú. Khi chúng tôi nhận được đơn của bạn, chúng tôi sẽ

 • Kiểm tra xem đơn đăng ký của bạn đã hoàn tất chưa và bạn có đủ điều kiện để đăng ký không
 • Thông báo cho Ban Nhập cư và Tị nạn (IRB) rằng bạn đã nộp đơn để họ có thể tạm dừng yêu cầu tị nạn đang chờ xử lý của bạn
 • Chuyển trường hợp của bạn đến Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI), nếu bạn dự định sống ở Quebec
  • Họ sẽ xem xét kinh nghiệm làm việc của bạn và thông báo cho chúng tôi về quyết định của họ.
 • Kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc không

Nếu chúng tôi xác nhận bạn đủ điều kiện và bạn có kinh nghiệm làm việc:

 • Mọi lệnh trục xuất mà bạn đang tuân theo sẽ được giữ nguyên cho đến khi chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng về đơn đăng ký của bạn
 • Chúng tôi sẽ mời bạn và các thành viên gia đình của bạn đến
  • Hoàn thành kiểm tra y tế
  • Thông qua buổi kiểm tra lý lịch tư pháp và an ninh của chúng tôi
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi khi chúng tôi xử lý xong đơn đăng ký của bạn

Nộp đơn riêng để gia hạn giấy phép làm việc hoặc học tập sắp hết hạn

Bạn phải nộp đơn xin gia hạn giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập đã hết hạn một cách riêng biệt.

Nếu bạn nộp đơn xin gia hạn giấy phép học tập hoặc làm việc cùng lúc với đơn xin thường trú, đừng bao gồm các đơn đăng ký trong cùng một tệp hồ sơ.

Ai có thể nộp đơn

Để đủ điều kiện nộp đơn:

 • Bạn phải là người xin tị nạn đang chờ xử lý hoặc không được chấp thuận, vẫn sống ở Canada.
 • Bạn phải được cấp giấy phép làm việc sau khi bạn xin tị nạn.
 • Bạn phải có kinh nghiệm làm việc cần thiết trong các công việc cụ thể của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Canada.
 • Bạn và các thành viên gia đình của bạn không được phép vào Canada.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về nhập cư và kinh nghiệm làm việc của Quebec nếu bạn dự định sống ở đó.

Nếu bạn là vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống hợp pháp của một người xin tị nạn đủ điều kiện làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Canada và đã chết vì COVID-19, bạn có thể nộp đơn xin thường trú theo quy trình này nếu

 • Bạn và các thành viên gia đình của bạn không bị cấm nhập cảnh vào Canada
 • Đáp ứng các yêu cầu nhập cư của Quebec, nếu bạn dự định sống ở đó
 • Bạn đã ở Canada từ trước ngày 14 tháng 8 năm 2020

Nếu bạn đã nộp đơn xin xem xét bảo lãnh, bạn có thể yêu cầu chúng tôi đánh giá đơn đăng ký của bạn theo quy trình này nếu:

 • Đơn đăng ký của bạn vẫn đang chờ xử lý ̶ điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn đang xử lý và chưa đưa ra quyết định
 • Bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện  kinh nghiệm làm việc của dự án này

Những người bạn có thể ghi vào đơn của mình

Bạn có thể bao gồm các thành viên gia đình trong đơn của bạn nếu

 • Họ đang sống ở Canada
 • Họ đáp ứng tất cả các yêu cầu về y tế, hình sự, an ninh và tài chính để trở thành thường trú nhân của Canada

Bạn không thể đưa các thành viên gia đình sống bên ngoài Canada vào đơn đăng ký của mình. Thay vào đó, bạn phải

 • Khai báo các thành viên gia đình của bạn sống bên ngoài Canada trong đơn đăng ký của bạn (liệt kê họ trên biểu mẫu đăng ký)
 • Nộp đơn xin bão lãnh cho họ sau khi bạn trở thành thường trú nhân

Để bão lãnh cho các thành viên gia đình sống bên ngoài Canada, bạn phải khai báo họ trong đơn xin thường trú của mình. Nếu bạn không khai báo, sau này bạn sẽ không thể bảo lãnh cho họ.

Kinh nghiệm làm việc bạn cần đáp ứng

Để đủ điều kiện tham gia dự án này, bạn phải có kinh nghiệm cần thiết trong các công việc cụ thể của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Canada.

Tùy thuộc vào nơi bạn muốn sống, kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ được xem xét bởi

 • Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, nếu bạn muốn sống bên ngoài Quebec
 • Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI) nếu bạn muốn sống ở Quebec

Nếu bạn muốn sống bên ngoài Quebec

Nếu bạn dự định sống bên ngoài Quebec, bạn phải có một loại kinh nghiệm làm việc cụ thể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Canada trong một khoảng thời gian cụ thể để đủ điều kiện.

 • Loại công việc (kinh nghiệm làm việc)

Kinh nghiệm làm việc của bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Kinh nghiệm của bạn có ở một hoặc nhiều công việc dược liệt kê dưới đây:
  • Điều phối viên và giám sát điều dưỡng (NOC 3011)
  • Y tá đã được cấp phép làm việc và y tá chuyên môn về tâm thần đã được cấp phép làm việc (NOC 3012)
  • Y tá thực tập đã được cấp phép (NOC 3233)
  • Trợ lý y tá, hộ lý và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân (NOC 3413)
  • Bác sĩ của ngành y tế liên minh (y tá, trợ lý bác sĩ, trợ lý gây mê và nữ hộ sinh) (NOC 3124)
  • Nhân viên hỗ trợ tại nhà (NOC 4412) - chỉ một số nghề: Nhân viên hỗ trợ tại nhà và nhân viên buồng phòng/ dọn dẹp

Để công việc của bạn đủ điều kiện theo NOC 4412 cho dự án này, bạn phải chứng minh rằng:

Bạn chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ chính của nhân viên hỗ trợ tại nhà, như được liệt kê trong phần mô tả NOC 4412

Nhiệm vụ của bạn là thực hiện đối với bệnh nhân chứ không phải gia đình họ

Nếu bạn thực hiện các nhiệm vụ của một người dọn dẹp, như được liệt kê trong phần mô tả NOC 4412, thì chúng chỉ được thực hiện để hỗ trợ vai trò chính của bạn là nhân viên hỗ trợ tại nhà.

Công việc của bạn sẽ không đủ điều kiện cho dự án này nếu bạn:

Là một người chăm sóc tự làm chủ

Được thuê bởi các hộ gia đình tư nhân (được tuyển dụng trực tiếp bởi người được chăm sóc, hoặc bởi gia đình hoặc người giám hộ của người được chăm sóc)

Chỉ thực hiện các nhiệm vụ chính của người dọn dẹp, như được liệt kê trong phần mô tả NOC 4412

 • Công việc của bạn phù hợp với mô tả Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC)
 • Bạn đã cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp trong những công việc này
 • Bạn đã thực hiện hầu hết các nhiệm vụ chính được liệt kê trong phần mô tả NOC cho những công việc này

Lượng thời gian trong một công việc để đáp ứng đủ điều kiện:

Trong khi làm một công việc đủ điều kiện nêu trên, bạn phải đáp ứng 2 yêu cầu:

 1. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020, bạn đã làm việc ít nhất 120 giờ.
 2. Trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 , bạn có tổng số kinh nghiệm làm việc là
  • Công việc toàn thời gian: 30 giờ một tuần trong 6 tháng
  • Công việc bán thời gian: 750 giờ bán thời gian

Cách tính số kinh nghiệm làm việc

Bao gồm tất cả số giờ bạn đã làm việc cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, trong tổng số kinh nghiệm làm việc của bạn .

 • Bao gồm tổng số 120 giờ làm việc từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 của bạn.

Bạn không cần phải làm việc nhiều giờ liên tục (trong một khoảng thời gian). Giờ của bạn sẽ được tính ngay cả khi:

 • Bạn đã xin nghỉ phép hoặc trong kì nghỉ
 • Bạn đã thay đổi công việc và có một khoảng thời gian bạn không làm việc

Nếu bạn muốn sống ở Quebec

Bộ Quebec phụ trách nhập cư được gọi là Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI). Nó có quy trình riêng để đánh giá kinh nghiệm làm việc của bạn.

Nếu bạn đủ điều kiện , chúng tôi sẽ

 • Giới thiệu ứng dụng của bạn tới MIFI
 • Mời bạn đăng ký Giấy chứng nhận tuyển chọn du Québec (CSQ) và gửi các tài liệu hỗ trợ

Nếu bạn đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc của Quebec, họ sẽ cấp cho bạn CSQ và thông báo cho chúng tôi về quyết định của họ.

Sau khi chúng tôi nhận được quyết định của MIFI, chúng tôi sẽ xử lý đơn đăng ký của bạn.

Nếu bạn không đáp ứng đủ tổng số kinh nghiệm làm việc:

Nếu bạn chưa có đủ tổng số kinh nghiệm làm việc, bạn vẫn có thể đăng ký. Bạn có thời hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 để có được tất cả kinh nghiệm làm việc mà bạn cần.

 • Nếu bạn dự định sống bên ngoài Quebec, chúng tôi sẽ chấp nhận bằng chứng về kinh nghiệm làm việc của bạn cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2021.
 • Nếu bạn dự định sống ở Quebec, MIFI sẽ kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc hay không.

Ai không thể áp dụng

Bạn không đủ điều kiện theo dự án này nếu yêu cầu tị nạn của bạn:

 • Được xác định là không đủ điều kiện để được giới thiệu đến Ủy ban Nhập cư và Tị nạn
 • Đã bị thu hồi hoặc cấm
 • Được xác định rõ ràng là vô căn cứ hoặc không có cơ sở đáng tin cậy
 • Được xác định là bị loại trừ theo Điều 1F của Công ước về Người tị nạn
 • Ngừng hoạt động hoặc bỏ trống

Nếu yêu cầu tị nạn của bạn bị từ chối, bạn vẫn có thể đăng ký quy trình này nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Chi tiết ở pdf:

Https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/english/kits/guides/guide-1016-healthcare-workers-permanent-residence-pathway.pdf

Quy trình nộp đơn

Quy trình đăng ký này dành cho những người yêu cầu tị nạn đủ điều kiện đăng ký thường trú nếu họ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho bệnh nhân trong đại dịch COVID-19.

Nếu bạn có yêu cầu tị nạn đang chờ xử lý với Hội đồng Nhập cư và Tị nạn Canada (IRB), chúng tôi sẽ khuyên họ nên tạm dừng yêu cầu đó sau khi bạn đăng ký dự án này.

Đừng rút lại yêu cầu tị nạn đang chờ xử lý của bạn hoặc kháng cáo với IRB cho đến khi chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một lá thư riêng yêu cầu bạn và bất kỳ thành viên gia đình nào mà bạn đưa vào đơn đăng ký của mình:

 • Rút lại yêu cầu hoặc kháng cáo đang chờ xử lý của bạn, hoặc
 • Dừng đơn hoặc kháng cáo của bạn tại Tòa án Liên bang/ Tòa phúc thẩm Liên bang về quyết định tiêu cực đối với yêu cầu của bạn

Thực hiện theo các bước sau để áp dụng

 1. Đọc hướng dẫn sử dụng
 2. Nhận danh sách giấy tờ cần chuẩn bị và các đơn đăng ký của bạn
 3. Hoàn thành các biểu mẫu của bạn và chuẩn bị giấy tờ
 4. Thanh toán lệ phí nộp đơn của bạn
 5. Gửi đơn đăng ký của bạn
 6. Gửi bằng chứng về kinh nghiệm làm việc của bạn (ứng viên bên ngoài Quebec)
 7. Gửi bằng chứng về kinh nghiệm làm việc của bạn (ứng viên ở Quebec)

Đọc hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn giúp bạn hoàn thành việc đăng ký một cách chính xác. Nó bao gồm thông tin về

 • Điều kiện của bạn
 •  
0901793977